Wehem He

Teacher:

Bacho! past present aur future tenses ki

koi misal dain. Jese k,

Mein khubsurat thi,

khubsurat hun,

aur khubsurat rahon gi.

Children:

Ap ko wehem tha,

wehem he, aur wehem rahe ga.

Comments are closed.